KONTAKTI

Uzņēmums: SIA “PILS M”
Reģistrācijas Nr.: LV47703002196
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.: 0670-R
Licences Nr.: 512
Juridiskā adrese: Hugo Celmiņa iela 15-1V, Rīga, LV-1048
Biroja adrese: Stabu iela 46/48-3, Rīga, LV-1010
GPS: 56.95447,24.131740
Banka: AS SEB banka
Konta Nr.: LV88UNLA0050020037042
SWIFT: UNLALV2X
Tālrunis: +371 20222068
E-pasts: birojs@pilsm.lv
Web: www.pilsm.lv